Jogi Nyilatkozat


Az oldal használatának feltételei Az www.activeplus.webnode.hu tartja fenn ezt az Internet oldalt az Internet közösség szolgálatára. A www.activeplus.webnode.hu weboldalhoz való hozzáférés és annak használata jelen feltételek, és az összes vonatkozó jogszabály/törvény tárgyá t képezi. Az www.activeplus.webnode.hu jogosult ezen feltételek időnkénti felülvizsgálatára, naprakész állapotba hozva annak közzétételét. Az www.activeplus.webnode.hu felhívja az internetes közösséget a www.activeplus.webnode.hu böngészésére és tanulmán yozásár a, személyes tájékozódás vagy az ACTIVE Magazin - al való kommunikáció céljából.
Adatvédelem Az adatok kezelője, a z ACTIVE Magazin Online - t működtető activemagazin@yahoo.com személyes azonosításra alkalmas adatokat csak az űrlap kitöltések során gyűjt. Ezen kívül, az oldal bizonyos részein is gyűjt információkat, ahol a látogatók kifejezetten és tudatosan bocsátják rendelkezésre adataikat, úgy mint 'Hozzászólás', 'Blog/Fórum'. Az ACTIVE Magazin Online az információkat bizalmasan kezeli, semmilyen formában nem osztja meg más cégekkel és a látogatók e - mail címeit sem teszi közzé a www.activeplus.webnode.hu - n vagy egyéb weboldalakon.
Felhasználói közzétételek Az ACTIVE Magazin Online oldalaira a látogatók által küldött vagy átvitt anyagok és információk nem tekinthetők titkosnak és nem minő sülnek szellemi alkotásoknak. Az ACTIVE Magazin Online webportált működtető cégek ezen közzétételekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállalnak és az anyagokat bármikor, bármilyen formáb an szabadon felhasználhatják. Az ACTIVE Magazin Online jogosult a látogatók által a www.activeplus.webnode.hu - n közzétett anyagok, információk és szövegek tartalmát ellenőrizni,
átvizsgálni és minden különösebb indok nélkül onnan eltávolítani. Ezen látogatói közzétételekkel kapcsolatosan az ACTIVE Magazin Online semmiféle, sem a szerzői jogi, sem a rágalmazásra, közszeméremsértésre vagy más egyéb törvénysértő cselekményre vonatkozó jogi szab ályozás alapján felmerülő felelősséget nem vállal.
Fórum, Blog, Hozzászólás Az ACTIVE Magazin Online fenntartja a jogot, hogy bármikor indok nélkül törölje a jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén vagy egyéb módon jogszabályba ütköző látogatói hozzászólásokat, szövegeket.Jogi nyilatkozat Az ACTIVE Magazin Online mindent megtesz, hogy pontos és megbízható információk szerepeljenek a www.activeplus.webnode.hu weboldalon, de nem vállal teljes körű garanciát a tartalom pontosságáért. Minden felhasználó egyetért, hogy a www.activeplus.webnode.hu weboldalhoz való hozzáférés és annak használata, annak értelmezése a saját felelőssége. Sem az activemagazin@yahoo.com sem bármely más, a www.activeplus.webnode.hu létrehozásában vagy készítésében résztvevő fél nem felelős a www.activeplus.webnode.hu weblaphoz való hozzáférésből vagy annak használatából eredő közvetlen, előre nem látott, indirekt vagy büntető jellegű kárért, vagy bármely hibáért vagy mulasztásért annak tartalmában.
Szerzői jog A www.activeplus.webnode.hu webportál teljes tartalma szerzői jog védelme alatt áll, és az ACTIVE Magazin Online kifejezett beleegyezése, engedélye nélkül semmilyen formában nem terjeszthető, letölthető, módosítható, újra felhasználható, újra közzétehető. A tartalom engedély nélküli használata vagy azokkal való visszaélés a szerzői jogról, a védjegyekről valamint a rágalmazásról és becsületsértésről, a titkosságról és nyilvánosságról szóló törvény megsértése, illetve a közlésről szóló szabályozások és rendeletek megszegésének minősül. A fenti szabályozás alól kivételt képeznek az ACTIVE Magazin Online-on megjelenő olyan írásos és képi anyagok, ahol forrásmegjelölésként más webportál szerepel. Ezen anyagok jogait minden esetben a hivatkozott jogtulajdonostól kell megszerezni.
Az ACTIVE Magazin Honlap bejegyzett védjegy, annak másolása vagy a név használata bármilyen hasonló összefüggésben bűncselekménynek számít. Felhívjuk figyelmét, hogy az ACTIVE Magazin Hivatalos honlap hatékonyan és erőteljesen érvényre juttatja szellemi tulajdonjogait a törvényes kereteken belül.


© 2016 ACTIVE Magazin online  Minden jog fenntartva.