ÁSZF-Általános Szerződési Feltételek


Jelen honlap az activemagazin@yahoo.com  (; a továbbiakban: Szolgáltató) kizárólagos tulajdona. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vétele kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.
Szolgáltatás:
A Szolgáltatás magába foglalja a www.activeplus.webnode.hu (a továbbiakban: Honlap) alatt elérhető közösségi oldalon nyújtott valamennyi funkciót, melynek keretében Ön közzé teheti a Honlapon üzeneteit, kommentjeit, az Önnek biztosított felhasználói felületen, illetve beállításoktól függően más felhasználók üzenő falán, valamint ismeretséget köthet másokkal.
Hozzászólás,Vélemény nyílvánítás :
A Szolgáltatás igénybe vételéhez ki kell tölteni az adott űrlapot. Az Űrlap kitöltésével Ön vállalja, hogy a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a felhasználói tevékenység véleményközlő hamis fals információk használatról, kijelenti, hogy az Ön szerződéskötési képessége korlátozott, a Szolgáltató csak olyan kommentet tart közzétéve honlapján ami időszerű, valóságos igaz és teljes.
A Szolgáltatást csak 12 éven felüli természetes személyek vehetik igénybe. 12 éven aluli felhasználók a Szolgáltatást csak szülői felügyelettel vehetik igénybe.  

Felhasználói magatartás:
Ezen felhasználási feltételek elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást nem használja zaklatásra, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére, vagy más módon, más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje, vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, listák útján, a Szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal, vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.
A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató küldte bizalmas személyes válaszlevél értesítők nyilvánosságra kerülés megóvására, megakadályozása.
Tartalom:
Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Szolgáltatás keretén belül a Honlapon elhelyez, vagy megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, személyes üzeneteket, és bármely tartalom következményeit is. A Szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat, valamint nem felelős a továbbított információkért. A felhasználási feltételek elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személy személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek, vagy egyébként kifogásolhatónak talál, valamint amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.
A Szolgáltató jogosult eltávolítani a Honlapra feltöltött azon anyagokat vagy hivatkozásokat, amelyek nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítésére vagy továbbítására, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi felhasználónak a Szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarására irányulnak, vagy arra alkalmasak, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a fórumban az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli "offtopic" hozzászólásokat, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat, amelyek több topikban, témakörben, vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal,
rövid időn belül szórnak szét. Az ilyen ismételt hozzászólások egy bejegyzés meghagyása mellett törlésre kerülnek.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a Szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:
• védjegyet sért, • közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve, • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név, • obszcén, vagy trágár kifejezés, • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális, politikai, vagy világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás, burkolt vagy nyílt reklámnak minősül.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználók által a Honlapon elhelyezett információk, vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, valamint a felhasználók által a Honlapon tanúsított magatartásáért. 


A Felhasználási feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Honlapon megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. 

Felhasználási feltételek módosítása A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen felhasználási feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.


Kelt: Magyarország, Hungary 2016.07.03