Jogi Nyilatkozat


Az oldal használatának feltételei Az www.activeplus.webnode.hu tartja fenn ezt az Internet oldalt az Internet közösség szolgálatára. A www.activeplus.webnode.hu weboldalhoz való hozzáférés és annak használata jelen feltételek, és az összes vonatkozó jogszabály/törvény tárgyá t képezi. Az www.activeplus.webnode.hu jogosult ezen feltételek időnkénti felülvizsgálatára, naprakész állapotba hozva annak közzétételét. Az www.activeplus.webnode.hu felhívja az internetes közösséget a www.activeplus.webnode.hu böngészésére és tanulmán yozásár a, személyes tájékozódás vagy az ACTIVE+ - al való kommunikáció céljából.
Adatvédelem Az adatok kezelője, a z ACTIVE+ Online - t működtető activesites@yahoo.com személyes azonosításra alkalmas adatokat csak az űrlap kitöltések során gyűjt. Ezen kívül, az oldal bizonyos részein is gyűjt információkat, ahol a látogatók kifejezetten és tudatosan bocsátják rendelkezésre adataikat, úgy mint 'Hozzászólás', 'Blog/Fórum'. Az ACTIVE+ Online az információkat bizalmasan kezeli, semmilyen formában nem osztja meg más cégekkel és a látogatók e - mail címeit sem teszi közzé a www.activeplus.webnode.hu - n vagy egyéb weboldalakon.
Felhasználói közzétételek Az ACTIVE+ Online oldalaira a látogatók által küldött vagy átvitt anyagok és információk nem tekinthetők titkosnak és nem minő sülnek szellemi alkotásoknak. Az ACTIVE+ Online webportált működtető cégek ezen közzétételekkel kapcsolatosan semmiféle kötelezettséget nem vállalnak és az anyagokat bármikor, bármilyen formáb an szabadon felhasználhatják. Az ACTIVE+ Online jogosult a látogatók által a www.activeplus.webnode.hu - n közzétett anyagok, információk és szövegek tartalmát ellenőrizni,
átvizsgálni és minden különösebb indok nélkül onnan eltávolítani. Ezen látogatói közzétételekkel kapcsolatosan az ACTIVE+ Online semmiféle, sem a szerzői jogi, sem a rágalmazásra, közszeméremsértésre vagy más egyéb törvénysértő cselekményre vonatkozó jogi szab ályozás alapján felmerülő felelősséget nem vállal.
Fórum, Blog, Hozzászólás Az ACTIVE+ Online fenntartja a jogot, hogy bármikor indok nélkül törölje a jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, obszcén vagy egyéb módon jogszabályba ütköző látogatói hozzászólásokat, szövegeket.Jogi nyilatkozat Az ACTIVE+ Online mindent megtesz, hogy pontos és megbízható információk szerepeljenek a www.activeplus.webnode.hu weboldalon, de nem vállal teljes körű garanciát a tartalom pontosságáért. Minden felhasználó egyetért, hogy a www.activeplus.webnode.hu weboldalhoz való hozzáférés és annak használata, annak értelmezése a saját felelőssége. Sem a activesites@yahoo.com sem bármely más, a www.activeplus.webnode.hu létrehozásában vagy készítésében résztvevő fél nem felelős a www.activeplus.webnode.hu weblaphoz való hozzáférésből vagy annak használatából eredő közvetlen, előre nem látott, indirekt vagy büntető jellegű kárért, vagy bármely hibáért vagy mulasztásért annak tartalmában.
Szerzői jog A www.activeplus.webnode.hu webportál teljes tartalma szerzői jog védelme alatt áll, és az ACTIVE+ Online kifejezett beleegyezése, engedélye nélkül semmilyen formában nem terjeszthető, letölthető, módosítható, újra felhasználható, újra közzétehető. A tartalom engedély nélküli használata vagy azokkal való visszaélés a szerzői jogról, a védjegyekről valamint a rágalmazásról és becsületsértésről, a titkosságról és nyilvánosságról szóló törvény megsértése, illetve a közlésről szóló szabályozások és rendeletek megszegésének minősül. A fenti szabályozás alól kivételt képeznek az ACTIVE+ Online-on megjelenő olyan írásos és képi anyagok, ahol forrásmegjelölésként más webportál szerepel. Ezen anyagok jogait minden esetben a hivatkozott jogtulajdonostól kell megszerezni.
Az ACTIVE+ Honlap bejegyzett védjegy, annak másolása vagy a név használata bármilyen hasonló összefüggésben bűncselekménynek számít. Felhívjuk figyelmét, hogy az ACTIVE+ Hivatalos honlap hatékonyan és erőteljesen érvényre juttatja szellemi tulajdonjogait a törvényes kereteken belül.


© 2016 ACTIVE+ Minden jog fenntartva.